header1

De Token Test

De Token Test (de Renzi  & Vignolo 1962) is aanvankelijk ontwikkeld om lichte stoornissen in het taalbegrip aan te tonen bij afatische patiënten. In die tijd werd het begrijpen van gesproken taal  voornamelijk klinisch onderzocht: de patiënt werd gevraagd naar een aantal voorwerpen te wijzen die toevallig in het vertrek  aanwezig waren of eenvoudige opdrachten uit te voeren.  Hierbij werd volgens de bedenkers van de Token Test te weinig rekening gehouden met de invloed van redundanties op de testresultaten: de opdracht ‘Steek je tong uit’ is eerder te verwachten van een dokter dan van een treinconducteur. De opdrachten in de Token Test zijn onafhankelijk van de redundantie-invloeden die in een gesprekssituatie normaal zijn.  Alle opdrachten bestaan uit een reeks nonredundante  woorden, die verwijzen naar cirkels en rechthoeken c.q. vierkanten in verschillende kleuren (rood, groen, blauw, geel en wit) en maten (klein en groot). De voorwerpen op zich geven geen cue  voor een bepaalde handeling. Ieder inhoudswoord moet begrepen worden om de opdracht goed uit te voeren.  Gemeten met de Token Test werden receptieve stoornissen gevonden bij afatische patiënten die in de gewone conversatie geen begripsstoornissen vertoonden. Tevens bleek dat de Token Test goed differentieerde tussen afatische en niet-afatische patiënten met een neurologische aandoening; de test werd steeds meer gehanteerd als een selectieve test en als bepaling van de ernst van de afasie. De oorspronkelijke test bestaat uit 61 opdrachten. Vanwege de discriminatieve kracht van de Token Test wordt de test in de klinische praktijk veel gebruikt. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de Token Test te verkorten; een sensitieve verkorte vorm is de versie van De Renzi & Faglioni 1978. De rechthoeken zijn veranderd in vierkanten vanwege het meer frequent voorkomen van deze vorm en de kleur blauw is veranderd in zwart, omdat patiënten en de gezonde populatie soms problemen hadden om groen en blauw van elkaar te onderscheiden. Deze meertalige Token Test (Roelien Bastiaanse, Stephan Raaijmakers, Djaina Satoer en Evy Visch-Brink) is nu verkrijgbaar in een analoge (Evy Visch-Brink) en in een digitale vorm (Roelien Bastiaanse, Stephan Raaijmakers, Djaina Satoer). 

 

De Renzi E, Vignolo LA. The Token Test: A sensitive test to detect receptive disturbances in aphasics. Brain. 1962; 85; 665-678.

 

De Renzi E, Faglioni P. Normative data and screening power of a shortened version of the Token Test. Cortex. 1978; 14; 41-49.

Bestellen

U kunt de Token Test Perspex via de knop hiernaast direct online bestellen. Wij bieden u diverse online betaalmethoden.